Tukaj najdete veliko izbiro otroških vozil na baterijo in bencin. Nudimo tudi gratis montažo ob osebnem prevzemu.

Električni modeli se razlikujejo od bencina na prvem mestu v delovanju. Prvi dela na baterije in potrebujejo redno polnjenje, drugi pa na bencin. Električni ATV je idealen za majhne otroke, ki imajo manjšo moč rok,  velikost in telesno težo. Poleg tega štirikolesnik na bencin za razliko od električnih se lahko uporablja samo zunaj zaradi pasivne emisije. Za uporabo vozil je potreben nadzor otroka, mlajšega od 15let.

Pogoji za uveljavljanje garancije PRI BENCINSKIH MOTORJIH so redni predpisani servisi pri nas. Ob nakupu vas seznanimo z servisnimi intervali.

Garancija vam prične veljati po prvem opravljenem rednem servisu.

https://zakonodaja.com/zakon/zvcp-1

https://zakonodaja.com/zakon/zvcp-1/139-clen-voznja-s-spremljevalcem

(1) Ne glede na določbi druge in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena ttPrikaži in določbo tretje alineje 150. člena tega zakona ttPrikaži sme voziti osebni avtomobil ali štirikolo tudi oseba, starejša od 17 let:

– ki se je v avtošoli po predpisanem programu usposobila za voznika motornih vozil kategorije B in je po končanem usposabljanju opravila pred komisijo avtošole preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in vožnje motornega vozila;

– ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije;

– če jo med vožnjo spremlja spremljevalec.

(2) Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov osebe iz prejšnjega odstavka, ki je star najmanj 30 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj sedem let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Pod enakimi pogoji so lahko spremljevalci tudi stari starši, strici in tete ter bratje in sestre osebe iz prejšnjega odstavka, če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center na podlagi ustreznih dokazil. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

(3) Usposabljanje iz prve alineje prvega odstavka, sme pričeti oseba, ko ji ne manjka več kot šest mesecev do dopolnjenega 17. leta starosti. Usposabljanje iz vožnje motornega vozila ne sme biti krajše od 20 ur, preizkus znanja pa mora biti opravljen po programu in kriterijih za opravljanje vozniškega izpita pred dvočlansko komisijo avtošole. Najmanj eden od članov komisije, ki ocenjuje praktični del preizkusa znanja, mora imeti opravljen preizkus iz šestega odstavka 173. člena tega zakona ttPrikaži.

(4) V obdobju vožnje s spremljevalcem morata oseba iz prvega odstavka tega člena ttPrikaži in spremljevalec opraviti vsaj dve uri vožnje z učiteljem vožnje.

(5) Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz prvega odstavka tega člena ttPrikaži pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravstveno spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

(6) Pod pogoji, navedenimi v tem členu, sme oseba iz prvega odstavka tega člena ttPrikaži voziti osebni avtomobil in štirikolo, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma največ šest mesecev po dopolnjenem 18. letu starosti.

(7) Ne glede na določbi druge in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena ttPrikaži in določbe tretje alineje 150. člena tega zakona ttPrikaži sme voziti osebni avtomobil ali štirikolo s spremljevalcem tudi oseba, starejša od 17 let, ki se usposablja v tuji državi za voznika motornih vozil ob pogoju vzajemnosti.

https://zakonodaja.com/zakon/zvcp-1

https://zakonodaja.com/zakon/zvcp-1/84-clen-zascitna-celada

(1) Voznik in potnik na kolesu z motorjem, motornem kolesu, trikolesu, lahkem štirikolesu in štirikolesu brez zaprte kabine, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zaščitne čelade ni treba uporabljati vozniku in potniku na vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnim predpisom, ki ga izda minister, pristojen za homologacijo vozil, kadar uporabljata v vozilo vgrajeni zadrževalni sistem.

(3) Oseba, mlajša od 14 let, mora imeti med vožnjo kolesa na glavi pripeto zaščitno kolesarsko čelado, med vožnjo kolesa z motorjem pa homologirano motoristično čelado. Enako velja tudi za otroka, ki se na kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem vozi kot potnik.

(4) Jahač mora imeti med ježo na glavi zaščitno čelado.

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ttPrikaži, in jahač, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

Zakon o varnosti cestnega prometa pravi, da lahko z izpitom kategorije AM vozite kolo z motorjem (moped) ali lahko štirikolo, če to ne presega mase 350 kilogramov in ne zmore več kot 45 km/h končne hitrosti. Takšna vozila so torej namenjena tistim, ki izpita za vožnjo običajnega avtomobila nimajo in jim obenem ne diši vožnja s klasičnim mopedom. Še bolj zanimiv je podatek, da jih lahko pri nas vozijo že petnajstletniki.

Obvezno zavarovanje za takšno vozilo stane le okoli 60 evrov, kar je v primerjavi z avtomobilom pravi drobiž.

Nove kategorije izpitov za štirikolesnike

Z novim zakonom veljajo tudi nove kategorije izpitov za štirikolesnike, po novem lahko vozite lahko štirikolo s 15 leti ter vsa štirikolesa že s 16 leti !

https://www.zogicamarogica.si/varnostna-opozorila

MOŽNOST NAKUPA NA OBROKE PREKO SUMMIT LEASINGA https://obroki.1stavno.si/

HITRO IN ENOSTAVNO🙂

 

Filter

Cenovni razpon:

Razvrsti po:
-23%
-10%
-37%
-14%
-13%
-15% Novo
-11%
-11%
-14%
Otroški buggy 1200W Eco Rdeča
2.190,00  Cena
-12%
-6%
Eliptični trenažer Robiflex mao
269,00  Cena
-29%
-17%
Otroški buggy 1200W Eco Zelena
2.190,00  Cena
-12%
Sobno kolo fitnes iso
159,00  Cena
-31%
-7%
-7%
-10%
-14%
-15%
-15%

Nalagam...

Ni več razpoložljivih izdelkov